เยียวยาเกษตรกร งวด 2 เงินเข้าแล้ว

เงินงวด 2 เข้าแล้ว เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เดือนที่ 2

วันนี้อย่าลืมเข้าไปเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร สำหรับการโอนเงินจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งสิ้น 15,000 บาท ระยะเวลาการโอนเงิน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึง กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องไม่ซ้ำกับโครงการ เยียวยาอื่นๆจากทางรัฐบาล เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นต้น

จากการเปิดเผยจากทางด้าน เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้ออกมากล่าวว่า พี่น้องเกษตรการชาวสวนยาง ได้กล่าวขอบรัฐบาล แทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ได้ดูแลพี่น้องชาวสวนยางทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยาง ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสที่สุดในการรับงินเยียวยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในยามวิกฤตเหมือนตอนนี้ รวมไปถึงพี่น้อยชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 300,000 รายทำให้สามารถเข้าร่วมมาตรการเยียวยานี้ได้

ล่าสุดทางด้าน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาเปิดเผยว่า พร้อมจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเริ่มมีการโอนเงินเยียวยางวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 เข้าบัญชีพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ จากการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563 วันนี้มีพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับเงินโอนเข้าบัญชี สำหรับเงินงวดที่ 2 แล้ว แนะนำให้รีบเข้าไปเช็คบัญชีที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *