เปิดมาตรการเงินกู้แรงนอกระบบ 3 แสนบาท

เปิดเงื่อนไขโครงการใหม่รัฐบาล ปล่อยกู้ให้แรงงานนอกระบบวงเงิน 7 ล้าน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ปลอดชำระเงินต้น 4 งวด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *