เปิดมาตรการเงินกู้แรงนอกระบบ 3 แสนบาท

เปิดรายละเงินกู้แรงงานนอกระบบ กู้สูงสุด 3 แสนบาทจ่ายดอกเบี้ยเพียง 1,500 ต่อปี

เงื่อนไขโครงการใหม่ล่าสุดจากทางรัฐบาล ปล่อยกู้ให้กับแรงงานนอกระบบมาพร้อมกับวงเงิน 7 ล้าน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ไม่ต้องชำระเงินต้น 4 งวดสำหรับรายละเอียดของโครงการเงินกู้แรงงานนอกระบบครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

จากการรายงานของ รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการออกแถลงผลการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมได้มีการลงมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมจัดหางานมีการตั้งเป๋ากู้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยวงเงิน 7 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีการแบ่งประเภทของผู้กู้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายบุคคล วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีละ 1,500 รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวดตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการกู้

 • ต้องเป็นผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งจดทะเบียนกับทางกรมการจัดหางาน
 • มีผลงานรวมไปถึงรายได้จากงาน และมีหลักฐานในการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาาย และไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

รายกลุ่มบุคคล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวงเงินกู้

กรณีกู้เงินไม่เกิน 200,000 บาท

 • วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี หรือ ไม่เกิน 6,000 บาทต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่มีการจดทะเบียน กลุ่มบุคคล กับกรมการจัดหางาน
 • มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

กรณีกู้ตั้งแต่ 200,00-300,000 บาท

 • วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย เงินกูเ 200,000-300,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี มีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน
 • มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
 • มีทรัพย์สิน หรือมีเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *