งบ 2 พันล้านบาท เงินกู้คนพิการ

จัดกองทุนงบ 2 พันล้านบาท ให้ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ทางบอร์ดผู้บริหารได้จัดตั้งกองทุนงบ 2 พันล้านบาทให้กับผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบเพื่อกู้ประกอบอาชีพในกรณีฉุกเฉิน โดยมีการเคาะระเบียบใหม่ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ ไม่มีดอกเบี้ย

จากการรายงานของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการเน้นในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้พิการมีชีวิตที่มั่นคงและ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาผู้อื่น

ในที่ประชุมกองทุนส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการ และ ผู้ที่ดูแลผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการจัดสรรเงินกองทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ในที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในการปรับการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการพิจารณาขออนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บวกกับการจัดทำรายการสถานการเงิน และ การบริหารกองทุน รายละเอียดสามารถอ่านดูได้ด้านล่าง

  • ไม่มีดอกเบี้ย และ อาจจะให้เริ่มชำระคืนเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม
  • วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 10,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้
  • เพิ่มช่องทาง ให้ผู้ขอกู้สามารถยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • การกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน

ได้มีการสั่งการลงไปว่าให้กองทุนเร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ภายใน 30 วัน และทำการวางระบบการทำงานในส่วนกลาง และ ภูมิภาค เพื่อให้มีความรวดเร็วในการดำเนินงาน ในส่วนของการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้พิการ หรือ ผู้ที่ดูแลผู้พิการนั้น จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอกู้ เพราะเข้าใจความยากลำบากของผู้พิการในสถานการณ์แบบนี้

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *