เคาะคนละครึ่งเฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการคนละครึ่งเฟส 2 เปิดให้ประชาชน ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ คนที่ถูกตัดสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 ก็สามารถลงทะเบียนได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *