เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พร้อมทัวร์เที่ยวไทย

ไฟเขียว เคาะเราเที่ยวด้วยกันเฟส 2 พร้อมมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย จากรัฐบาล ล่าสุดได้ลงมติเห็นชอบให้มีมาตรการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พร้อมกับออกมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย พร้อมกับเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเพื่อหนุนธุรกิจท่องเที่ยว

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ได้ลงมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในระยะที่ 3 และ ได้มีการออกมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อใช้เป็นการกรตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ในช่วงวันสงกรานต์ปีนี้ ไปจนถึงครึ่งปี 2564 โดยใช้โครงการ เราเที่ยวด้วยกันผ่านการขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะเหลือกับโครงการ เราเที่ยวด้วยกันระยะ 1 และ ระยะ 2 ที่ได้มีการดำเนินการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่นๆ เช่น

  • การป้องกันการสวมสิทธิผ่านระบบสแกนใบหน้า
  • การยืนยันตันตนของผู้ใช้สิทธิที่สาขาธนาคารกรุเทพ

เรื่องนี้ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องมีการหารือกับทางธนาคารกรุงไทยก่อน และมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่ออีก

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

โครงการใหม่ล่าสุดที่เพิ่มถูกปล่อยออกมา นั่นก็คือ โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นโครงการที่ถูกปรับปรุงมาจาจากโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ซึ่งขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถครอบคลุม ระดับอายุที่มากขึ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดที่กลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้น โดยจะสมทบเงินได้ 40% หรือ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็จเกจละ 12,500 บาท คิดเป็นตัวเลขประมาณ 1 ล้านคน จะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท รวมบริษัททัวร์ประมาณ 300 ราย ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 เดือน

นกยกได้มีคำสั่งให้หน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆ สามารถพิจารณาต่ออายุมาตรการที่จะช่วยการบริโภค และการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปจากช่วงที่มาตรการต่างๆจะหมดอายุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้แก่มาตรการคนละครึ่ง และโครงการ เราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 3 ซึ่งในส่วนของโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ได้มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะสามารถต่ออายุได้เพราะใช้เงินจำนวนไม่มาก และยังสามารถใช้ได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 อีกด้วย ซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากที่โครงการเราชนะหมดเขตไปแล้ว และในส่วนของโครงการ เราเที่ยวด้วยกันระยะ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของศนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในอาทิตย์นี้

 

Leave A Comment