กพท. ประกาศกำหนดเงื่อนไขอากาศยาน-บุคคลเข้าประเทศ 11 กลุ่ม

ศบค. อนุมัติการเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้าไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วันนี้ (28 กันยายน 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีการออกแถลงการณ์ของที่ประชุม ศบค. เรื่อง ความคืบหน้าในการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบหลักการอนุมัติเปิดประเทศ และเน้นการควบคุมและป้องกันโควิด-19

โดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 13) ซึ่งมีกลุ่มบุคคลได้รับอนุญาติ 6 กลุ่ม ดังนี้


6 กลุ่มบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในไทยได้

  1. นักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงวันที่ 6-16 ต.ค. 2563 จัดขึ้นในสมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง และไปสิ้นสุดที่สุราษฎร์ธานี มีมาตรการรองรับ State Quarantine 14 วัน ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
  1. การกักตัวนักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย ในเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทย (Repatriation Flight) ซึ่งลูกเรือประมาณ 340 กว่าคน ขอเข้า State Quarantine เนื่องจากทำการบินในเส้นทางสหรัฐอเมริกา *ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและรับทราบให้มีการดูแลบุคคลสัญชาติไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางกลับมาในไทย และช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการควบคุมโรคเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) ประเภทต่างๆ เดินทางเข้ามาในไทย ต้องเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนญาตทำงานในประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรให้มีการอนุญาต และต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน เป็นจำนวนเงินไทยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และเดินทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
  1. ผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ เมื่อ 15 ก.ย. 2563 ผู้ที่จะเข้ามาต้องถือตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa
  1. ผู้ถือบัตร APEC Card โดยเป็นนักธุรกิจที่ผ่านการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศทาง APEC 18 ประเทศต้นทาง โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จีน, และฮ่องกง คาดการณ์จำนวนบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาประมาณ 1 แสนคนที่เข้ามาในไทย และต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
  1. ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้น และระยะยาว เบื้องต้นมีคนที่ต้องการจะมาอยู่ในประเทศไทย 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน แต่ต้องมีบัญชีฝากย้อนหลัง 6 เดือนเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ประเทศไทย เตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบพิเศษ

ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ถึง 31 ต.ค.นี้!

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *