ลดเงินสมทบ ให้กับผู้ประกันตัน

สำนักงานประกันสังคม ปรับลดเงินสมทบของผู้ประกันตนจาก 5% ลดเหลือ 2.5%

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *