ลดเงินสมทบ ให้กับผู้ประกันตัน

ไฟเขียวลดเงินประกันสังคมลด 3 เดือน เหลือเพียง 2.5%

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมได้มีการเสนอร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ระยะเวลาการลดเงินประกันสังคม

มีมติให้ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งส่วนของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนจ่ายเงินอย่างไร?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 5% จะลดเหลือเพียง 2.5% ของเงินค่าจ้าง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป โดยปกติแล้วท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 5% คิดเป็นเงิน 750 บาท แต่มาตรการนี้ออกมา ทำให้ลดหย่อนเงินสมทบเหลือ 2.5% ทำให้ท่านจ่ายเงินสมทบลดลงเหลือแค่ 375 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทสามารถจ่ายในอัตรา 2.5% ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน 10,000 บาท ภายใน 3 เดือนนี้ท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากับ 10,000 x 2.5% เท่ากับ 250 บาท สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ลดเหลืออัตราเดือนละ 216 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 432 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ กลับมาจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมในงวดเดือนกันยายน 2564

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *