ประกาศจากกระทรวงศึกษาเปิดเรียนทั่วประเทศตามปกติ

กระทรวงศึกษาธิการแจ้ง เปิดเรียนตามปกติ 100%

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *