ประกาศวันที่ธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว

ธ.ก.ส. เคาะวันที่จะโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9

เปิดเผยข้อมูลจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในงวดที่ 9 จากการตรวจสอบ จะมีการเริ่มจ่ายเงินวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร สูงสุดรายละ 15,335 บาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว 65/66 ทางด้าน ธ.ก.ส. ได้ออกมาเปิดเผยถึงการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และ การชดเชยส่วนต่าง ราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 9 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวนทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรจะโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริม การเกษตรงวดนี้ สำหรับจำนวนทั้งหมดในการโอนจะเป็น 58,082 ครัวเรือน และ ธนาคารได้จ่ายส่วนต่างให้เกษตรในงวดที่ 1-8 สำหรับเกษตรกร ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 จำนวน 2.416 ล้านครัวเรือน ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย ได้รวบรวมความคืบหน้าทั้งหมดมาให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ราคาอ้างอิง สำหรับเงินชดเชยส่วนต่าง ราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 9 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลาง ราคาตันละ 14,253.21 บาท ชดเชยตันละ 746.79 บาท ได้รับเงินชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 10,455.06 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ สำหรับเกณ์ราคากลางตันละ 13,470.78 บาท ชดเชยตันละ 529.22 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,467.52 บาท
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,658.19 บาท ชดเชยตันละ 341.81 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,545.25 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,131.05 บาท ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท ทำให้ไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 9

กรณียังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าว 65/66

สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2565/66 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้พี่น้องเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับเงินไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทาง ธ.ก.ส. สาขา ในพื้นที่ เพื่อให้ทางธนาคารสามารถโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้

ขั้นตอนในการตรวจสอบประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่าง สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
  • หลังจากนั้นให้ทำการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดของบัญชี, จำนวนเงิน และ โครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *