เตรียมประชุม เคาะวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

ศบค. เตรียมเข้าประชุม เคาะวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปีนี้อาจได้หยุดยาวกว่าทุกปี ทั้งนี้ต้องรอมติที่ประชุมก่อน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *