เคาะแล้ว วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2563

วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2563ครม. เคาะวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ กรกฎาคม 2563

ประกาศจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผย มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดต่อเนื่องปลายเดือนอีก 4 วัน นอกจากนี้ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 เรายังมีวันหยุดยาวอีก 4 วัน นั่นก็คือวันหยุดชดเชย วันที่ 6 และ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า คณะรัฐมนครี ได้มีการลงมติเห็ยชอบ ในที่ประชุมให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากถูกเลื่อนวันหยุดออกไป จากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการประกาศดังกล่าว ส่งผลให้สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ มีวันหยุดยาวถึง 4 วัน คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทางด้านคณะรัฐมนตรี ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานทำการพิจารณาความเหมาะสมของวันหยุด โดยไม่ให้ราชการเสียหาย หรือ กระทบกับพี่น้องประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ, สถานบันเทิง และ ภาคเอกชน  มีแผนกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมไปถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงแรงงาน ให้ทำการพิจารณาตามความเหมาะสม ในการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในแต่กรณี

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *