อัพเดทมาตรการเยียวยา ขยายพื้นที่ล็อกดาว์ 16 จังหวัด

อัพเดทมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล เหตุขยายพื้นที่ 16 จังหวัดล็อกดาวน์

รอลุ้น ครม. วันนี้เนื่องจากวันนี้จะมีการหาลืมเกี่ยวกับการขยายมาตรการล็อกดาวน์ 16 จังหวัดด้วยกรอบวงเงินที่ขออนุมัติไว้ 3 หมื่นล้านบาทไม่พอที่จะใช้เยียวยาช่วยเหลือเป็นไปตามระบบเดิมใน 9 กลุ่มอาชีพและในส่วนของระบบประกันสังคม, อาชีพอิสระให้ลงทะเบียน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา 500 บาท

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ลงมติเสนอมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ในกลุ่มแรงงาน และ ผู้ประกอบกิจการจากสาเหตุข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงฉบับที่ 30 โดนมีการปรับปรุงมาตรการเยียวยา และ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเดิมควบคุมที่ 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัด จากการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ยังคงเป็นไปตามเดิมที่ได้วางเอาไว้ นั่นก็คือการแจกเงินเยียวยาแรงงาน และ ผู้ที่ประกอบการใน 9 กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ เพิ่มขึ้นอีก 16 จังหวัด แบ่งออกเป็นการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40 เป็นแรงงานนอกระบบกำหนดให้ลงทะเบียนเป็นแรงงานตามระบบประกันสังคมเพื่อรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลไทยได้วางเอาไว้ให้กับลูกจ้างและนายจ้าง

ทาง สศช. ได้มีการเสนอให้มีการขยายกรอบวงเงินที่จะใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการล็อกดาวห์ของ ศบค. ซึ่งจากเดิมที่ขอให้กรอบการใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนด ให้อำนวจกระทรวงการคลังกู้เงิน ในส่วนของเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ไว้ 3 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่มีการคาดการณ์ตัวเลขของผลกระทบเอาไว้ตกเดือนละ 1.3 แสนล้านบาท เพิ่มเป็ฯ 6 แสนล้านบาทต่อเดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *