เคาะเงินประกันรายได้ข้าวและยางพารา

เงินประกันรายได้ข้าวและยาง วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท เงินถึงเกษตรกร ธันวาคม 2564 นี้

เปิดเผยข้อมูลจากคณะรัฐมนตรี วันนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว และเงินประกันรายได้ยางพาราปี 3 ด้วยวงเงินรวม 1.4 แสนล้านบาท ประกอบไปด้วย

  • การอนุมัติเงินประกันรายได้ข้าวที่ต้องจ่ายให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่งวดที่ 3 เป้นต้นไป ด้วยวงเงินรวม 7.6 หมื่นล้านบาท
  • การช่วยเหลือเงินค่าปรับปรุงคุณภาพไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ รวมวงเงินประมาณ 5.4 หมื่นล้านบาท
  • การช่วยเหลือรายได้ของผู้ปลูกยางพาราในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราวงเงินรวมประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

จากการคาดการณ์ขั้นตอนเกษตรกรผู้ปปลูกข้าว และยางพาราจะได้รับเงินในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้ทางด้าน นายจุรินทร์ ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการประกันรายได้ในปีงบประมาณ 2566 ที่จะอยู่ในงบประมาณตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สามารถที่จะดำเนินการได้ แต่ยังไม่สามารถที่จะแจ้งในรายละเอียดได้ว่าจะได้ใช้วงเงินเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกด้วย สำหรับสถานการณืการส่งออกข้าวในปีนี้ คาดเอาไว้ว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตันตามเป้าหมายเนื่องจากขณะนนี้มีรายการสั่งข้าวจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอีกไม่นานจะได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งออกข้าวไปฮ่องกงอีก 1 หมื่นตัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *