เคาะจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม 13 จังหวัด

ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม เป็นเวลา 2 เดือน

ผู้ประกันตนมีเฮ คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบ อนุมติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งประพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงฉบับที่ 30 ขยายในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม โดยมีการขยายจังหวัดที่อยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด โดยผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40

เงินเยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบใน 13 จังหัวด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน รวมระยะเวลา 2 เดือย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยใช้เงินงบประมาณจาก พ.ร.ก. เงินกู้เพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 30,000 ล้านบาท

ผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบสำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตรา 40 ได้ โดยมอบหมายใหกระทรวงคมนาคมทำการสำรวจเพื่ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ผู้ประกันตน ม.33 ตกหล่น ไม่ได้รับเงินโอน

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่อยู่ในกลุ่มตกหล่น ไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ จากการตรวจสอบความคืบหน้า การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 13 จังหวัด ที่เป็นกลุ่มแรก รับเงินเยียวยา 2,500 บาท ทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

จากการตรวจสอบล่าสุด ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากทาง โฆษกกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรก ทางโฆษกแจ้งว่า ขอให้ผู้ประกันตนรีบตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง ถ้าหากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบติดต่อไปยังธนาคารของตนที่ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือ บัญชีถูกปิดไปแล้ว รวมไปถึงไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชีแล้วผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินเยียวยา 2,500 บาท ซึ่งจะถูกโอนให้กับกลุ่มตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ทางด้านสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำการตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th พร้อมกับแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น เกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมถึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ จะประกาศในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นี้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *