ประกันรายได้ข้าวปี 2565 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เปิดรายละเอียด ธกส. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 2565 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หรือที่ชาวนาเรียกกว่า เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 2565 จากการค้นหาความคัดเจนจากทางรัฐบาล, กระทรวงการคลัง และ กระทวงพาณิชย์ รวมถึง สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับรายละเอียดโครงการช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูก้ขาว ปีการผลิต 2565/66
  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่
  • โครกงารสินเชื่อเพื่อรวมข้าว และ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2565/66

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โอนเงินวันไหน

สำหรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 2565 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท  โอนทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และประมาณวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เงินเยียวยาดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรงวดแรก

ขั้นตอนตรวจสอบประกันรายได้ข้าวปี 65 และ เงินช่วยเหลือชานาไร่ละ 1,000 บาท

ขั้นตอนการตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร 2565

  • สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดของบัญชี รวมไปถึงจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

3 ขั้นตอนในการ ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

  1. หากพี่น้องเกษตรกร ทำการตรวจสอบบนเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว หากมีข้อมูลว่าได้รับเงินโอน
  2. สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินโอนผ่านทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคุลมกว่า 4.68 ล้านคน
  3. ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วจะสามารถรับรู้ได้ทันที

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 2565

สำหรับโครงการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรปี 2565 เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ ป้องกันความเสี่ยงในด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน แถมยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แก้ไขผลผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *