ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่ 6

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 งวดที่ 6

จากการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวประจำปี 2564/65 ตั้งแต่งวดแรกคือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือชาวนา

อัพเดทล่าสุดทางกรมการค้าภายใน ได้ออกมาเปิดเผยตามที่ คณะอนุกรรมการกำกับการดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี  2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมามีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 กับข้าวเปลือจำนวน 5 ชนิดตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ
 2. ข้าวเปลือเหนียว
 3. ข้าวเปลือกเจ้า
 4. ข้าวเปลือหอมปทุมธานี
 5. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ในส่วนของราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2562/63 รอบที่ 1  งวดที่ 6 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 ราคาข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาท ต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56  บาท ต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท

เช็คขั้นตอนในการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรตามขั้นตอนด้านล่าง

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 หลังจากเช็คจะสามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้
 • การตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากที่ตรวจสอบในเว็บไซต์แล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่า ได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปเช็คยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2564 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *