อัพเดทสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40

ตามติดเงินเยียวยาประกันสังคม เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีคำสั่งปิดสถานที่ และ สถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ, บาร์, คาราโอเกะ และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทางสำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 ในกิจการดังกล่าว จะได้รับเงินเยียวจำนวน 5,000 บาท ต่อคน ทางประกันสังคม ได้มีการแจ้งว่า ได้เริ่มโอนเงินเยียยาเข้าบัญชีผู้ประกันตนตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และ เริ่มโอนเงินเยียวยาในกลุ่มนักดนตรี, ลูกจ้างสถานบันเทิง และ อาชีพอิสระแล้ว

ประกันสังคม จะทำการโอนเงินต่อเนื่อง ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผู้กับเลบบัตรประชาชน หากผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยา รอบวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้รีบทำการตรวจสอบสิทธิอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th โดยทางสำนักงานประกันสังคม จะทำการอัปเดทข้อมูลของผู้ประกันตนเรื่อยๆ และทำการโอนเงินเยียวยาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกอาทิตย์ เปิดแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด 1 เดือน

วิธีตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง
 • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกันกับรูปภาพ
 • กดตรวจสอบสิทธิระบบจะแจ้งผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

โอนเงินเยียวยาทุกสัปดาห์

สำนักงานประกันสังคมจะทำการดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี พร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผู้ลงทะเบียนผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และ เริ่มงวดที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2564 จะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อนวันที่ 14 มกราคม รับเงิน 5,000 บาท

 • หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา, ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา และ บิ๊กซี หรือสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่, จังหวัด ผ่านเครือข่ายประกันสังคม
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
 • หลักฐานการสมัคร ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • สามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองที่ www.sso.go.th เมนูระบบจะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

เปิดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน หรือ โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติทย เลขขึ้นต้นด้วย 0, 6, 7 ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00
 • ผู้พิการที่รับสิทธิสิทธิก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *