มีสทีนแจกเงินสู้โควิด 2000 บาท รู้ผลวันนี้

อัพเดทล่าสุด จากโครงการมีสทีนสู้โควิด แจกเงิน 2000 บาท

โครงการล่าสุดจากทางมีสทีนประเทศไทย ที่ได้ออกโครงการ มีสทีนสู้โควิดออกมา จัดทำโดย เครื่องสำอางมิสทีน และ มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ได้ทำโครงการแจกเงิน และสิ่งของมูลค่า 10,000,000 หรือ 10 ล้านบาท

สำหรับมาตรการแจกเงินช่วยเหลือจากทางมีสทีนครั้งนี้ ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคสิด-19 ซึ่งมาตรการนี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม2564 ที่ผ่านมา

สำหรับเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน พร้อมกับเปิดให้ประชาชนเช็คสิทธิ์ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นจะเป็นเว็บไซต์เดียวกัน นั่นก็คือเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com การช่วยเหลือสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิจะได้รับทุนทั้งหมด 5,000 ทุน โดยแต่ละทุนจะประกอบไปด้วยเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทีนมูลค่า 1,000 บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

วันนี้ทางมีสทีนจะมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาครั้งที่ 1 โดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ถ้ามีความคืบหน้าสำหรับการเข้าไปตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จากการประกาศล่าสุดของทางมีสทีน ได้แจ้งว่าโครงการมีสทีนสู้โควิด สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

วิธีการตรวจเช็คสิทธิ์

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com
  • กดไปที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • กดไปที่ปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ์
  • รอแสดงผล

รายละเอียดเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียน มิสทีนสู้โควิด

  • ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้ที่ได้รับทุน มีจำนวนทุนทั้งหมด 5,000 ทุน จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยการกรอก ชื่อ และ ที่อยู่ ซึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อธนาคาร
  • ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิ ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
  • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียด และ ผลกระทบของผู้ที่ลงทะเบียน ที่แจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทีนสู้โควิดเท่านั้น ซึ่งเน้นการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือนร้อนมากที่สุด การพิจารณามอบทุนให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือน ต่อ 1 ทุน การพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *