เช็คความคืบหน้าโครงการ เราชนะ ลงทะเบียนสิทธิ์ที่ไหน หมดเขตเมื่อไหร่

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการเราชนะ ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ที่ไหน

กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเกี่ยวกับ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนทั้งสิ้น 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,457.9 ล้านบาท ประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่อยู่ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการคนละครึ่ง รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมกับโครงการจำนวนมากกว่า 15.1 ล้านคน ใช้จ่ายวงเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,064.5 ล้านบาท

เปิดเผยความคืบหน้า การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใน จุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพื่ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่สาขา และ จัดรับบริการลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศไทย

เช็คสิทธิ์เราชนะ

  • ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ซึ่งจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com

เราชนะกลุ่มพิเศษ

  • กลุ่มพิเศษ คือกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ ฯลฯ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกลุ่มผู้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และผู้ลงทะเบียนจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์ ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

วิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ

  • การยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://appeal.เราชนะ.com จะทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ ซึ่งถือว่าเป็นที่สุด

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *