ความคืบหน้าการจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 33

ตรวจสอบความคืบหน้า เยียวยาผู้ปรกันตนมาตรา 33

จากการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 ราย จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินชดเชยจำนวน 15,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ ในส่วนของความคืบหน้าล่าสุด ได้เพิ่งได้ข่าวสดๆร้อนจากทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 งวด คืองวดเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท การจ่ายเงินจะจ่ายครั้งเดียว 15,000 บาทเลย

ทางกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการคลัง มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ภายใน 3 ถึง 4 สัปดาห์ หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ ซึ่งก็จะตรงกับช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 เงินส่วนนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีทันทีของผู้ประกันตนโดยตรง

สำหรับผู้ประกันตนท่านไหน ที่กำลังมีความสงสัยว่าตน เข้าข่ายได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาท ที่จะทำการโอนให้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้หรือไม่ ทางสำนักงานประกันสังคมได้ได้ออกมาให้คำแนะนำว่า สามารถตรวจสอบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักผ่านการโทรเข้าไปที่สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือ เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งสายด่วนประกันสังคม และ สำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินแล้ว

การตรวจสอบเบื้อต้นสำหรับ ประกันสังคมมาตรา 33 ว่าเข้าเกณฑ์รึเปล่า?

ในส่วนของประกันสังคมมาตรา 33 กลุ่มตกหล่น ที่ได้รับสิทธิ์ชดชยรายได้จำนวน 15,000 บาท นั้นคือผู้ที่ได้ทำการขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน จากประกันสังคมในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ในส่วนของสาเหตุนั้นมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องมีนายจ้างรับรอง แต่ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เพราะจ่ายเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน นอกกรณีจ่ายเงินไม่ครบ 6 เดือนแล้ว ทางกระทรวงแรงงานยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานไม่ถึง 5,000 บาท ซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มนี้ คือผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 8,138 บาท ทางด้านกระทรวงแรงงาน เลยมีข้อเสนอให้รัฐบาลเติมเงินชดเชยให้ครบเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนให้กับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน มาตรการนี้ยังอยู่ในระหวา่งการพิจารณา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *