ตรวจสอบความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิดการแห่งรัฐ

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมปรับปรุงเงื่อนไข

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่า และคนที่กำลังจะสมัครใหม่ต้องตรวจสอบข้อมูลด่วน เนื่องจากล่าสุดได้มีการอัพเดทความคืบหน้า เกี่ยวกับมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน คนเก่า และ คนใหม่ ต้องเช็คให้ดี เนื่องจากมีการปรับปรุงเงื่อนไขจะได้เตรียมตัวตั้งแต่แรกๆ

อัพเดทล่าสุด การนัดลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไข ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทบทั้งคนเก่า และ คนลงทะเบียนใหม่ เปิดเผยข้อมูลจากโฆษกรัฐบาล เกี่ยวกับการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างสิทธิ สำหรับรายละเอียดดังกล่าวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จากเดินที่กำหนดไว้ 100,000 บาทต่อเป็น ปรับให้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน

 • หลักเกณฑ์เสนอ คณะรัฐมนตรี ให้ทำการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
 • ทรัพย์สินที่จะถูกใช้พิจารณายกตัวอย่างเช่น บ้าน, ที่ดิน และ สลากออมทรัพย์ต่างๆ
 • เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในเดือนมกราคม 2565

เปิดรายละเอียดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 • เปิดให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิจากเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเกณฑ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่
 • กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมา จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านราย

ขั้นตอนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 • ลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย
 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มและแจ้งข้อมูลส่วนตัว, รายได้, ทรัพย์สิน และ หนี้สินของตน
 • เก็บหลักฐานเพื่อไว้ยืนยันในการลงทะเบียน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรคนจน

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือนจะถูกนำมาพิจารณา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *