PUBLISHER หรือ นักโปรโมทออนไลน์ ที่เป็นเจ้าของ Blog, Website, Facebbok , Instragem , TikTok, Youtube ช่องทางโซเชียลต่างๆ ที่สามารถสื่อสาร หรือโปรโมทไปยังลูกค้าได้ และเกิดการซื้อ ใช้บริการ หรือสมัครกรอกข้อมูลต่างๆ โดยได้นำลิ้งก์ Affiliate มาจากระบบของ ACCESSTRADE ไปโปรโมทช่องทางต่างๆ แล้วมีคนมาคลิกและซื้อสินค้า ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทน เรียกว่าเป็นการทำงานออนไลน์ของ Affiliate Marketing

แต่ก่อนที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบซะก่อน เพราะทาง ACCESSTRADE ใช้ระบบอัตโนมัติในการดึงข้อมูล และโอนเงินให้แบบอัตโนมัติเช่นกัน เพราะฉะนั้นการกรอกข้อมูลให้ครบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ Affiliate Marketing ระบบโอนเงินได้ไว กว่าคนที่ข้อมูลไม่ครบ

วิธีการกรอกข้อมูลให้ครบ ทำตามนี้ได้เลย!

เมื่อคุณลงทะเบียนเป็น Publisher แล้ว คุณสามารถตรงไปที่ ACCESSTRADE Publisher Dashboard > การตั้งค่าบัญชี > เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น โปรไฟล์ บัญชีธนาคาร และเว็ปไซต์ หรือช่องทางการโปรโมท

1 .กรอกข้อมูลต่างๆ ในหน้า โปรไฟล์ (Profile)

– Last Name กรอกนามสกุล
– First Name กรอกชื่อ
– Gender กรอกเพศ
– Birthday กรอกวันเกิด
– Zip Code กรอกรหัสไปรษณีย์
– Province กรอกจังหวัด
– City กรอกเมือง
– Address กรอกที่อยู่
– Email กรอกอีเมล์
– Phone Number กรอกหมายเลขโทรศัพท์
– Identity Card Number กรอกหมายเลขบัตรประชาชนรูปบัตรประชาชน
– Identity Card Photo กรอกหมายเลขโทรศัพท์รูปบัตรประชาชน

2.กรอกข้อมูลต่างๆ ในหน้า บัญชีธนาคาร (Bank account)

– Bank Name กรอกชื่อธนาคาร กรอกชื่อสาขา กรอกรหัสไปรษณีย์ กรอกที่อยู่ กรอกรหัส SWIFT/BIC IFSC กรอกประเภทบัญชี CURRENT กรอกสกุลเงิน กรอกชื่อบัญชี กรอกเลขบัญชี กรอกรูปสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
– Branch Name
– Zip Code
– Address
– SWIFT/BIC Code
– IFSC
– Account Type
– Currency
– Account Name
– Account Number
– Bank Passbook Photo

3.กรอกข้อมูลต่างๆ ในหน้า ไซต์ (site)

– Site Name
– Site URL
– Type
– TRAFFIC
– Lead Generation
– Category
– Description

กรอกข้อมูลครบ อัพเดตข้อมูลให้พร้อม รับเงินอัตโนมัติตามระบบได้เลย!!

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *