พัฒนาวัคซีนกันโควิด-19

ครั้งแรกของโลก กับการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19

ข่าวใหญ่ของโลกวันนี้ นั่นก็คือการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคราวนี้ทดลองกับคนเป็นครั้งแรก โดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Oxford ได้ออกมาทำการทดลองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในยุโรป  ซึ่งมีอาสาสมัคร 2 รายด้วยกัน ที่ได้รับวัคซีนจากผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยมากกว่า 800 คน อาสาสมัคร ครึ่งนึงจะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัวโควิด-19 และ อีกครึ่งนึงจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยในการทดลองครั้งนี้ อาสาสมัครจะไม่ทราบว่าได้รับวัคซีนตัวไหน มีเพียงทีมวิจัยเท่านั้นที่รู้

สำหรับวัคซีนที่กำลังถูกทดลองกับคนครั้งนี้นั้น จะใช้ชื่อว่า ChAdOx1 nCoV-19 ถูกวิจัย และ พัฒนาโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัย Oxford ด้วยการนำไวรัสตั้งต้นมาจากลิงชิมแปน ซี ก่อนที่จะนำมาตัดต่อพันธุกรรม เพื่อทำให้ไวรัสนั้นมีเชื้อโควิด-19 ซึ่งกระบวนการทดลองดังกล่าวมีอัตราความสำเร็จประมาณ 80%

ข้อความจากนักวิทยาศาตร์ ที่ได้ทำการทดลองครั้งนี้ มีความมั่นใจสูง สำหรับวัคซีนนี้ แน่นอนว่า ต้องทำการทดลองและเก็บข้อมูลกับมนุษย์ เพื่อแสดงว่ามันสามารถใช้งาน และ สามารถหยุดยั้งไม่ให้คนติดเชื้อได้ ก่อนที่จะใช้วัคซีนกับคนจำนวนมาก กล่าวโดย Sarah Gilbert เป็นศาสตราจารย์ทางด้านวัคซีน ที่สถาบันเจนเนอร์ (The Jenner Institute) นักวิจัยวัคซีน ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในท้องถิ่นสำหรับการศึกษาวิจัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสกับไวรัส มากกว่ากลุ่มอื่นๆ สำหรับการทดลองครั้งนี้ เป็นการทดลองขนาดใหญ่ ซึ่งมีอาสาสมัครประมาณ 5,000 คน ที่จะมีการเริ่มทดลองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมการทดลอง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *