ออมสินพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยหนี้ 3 เดือน อัตโนมัติ!

ธนาคารออมสิน พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยหนี้ 3 เดือน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

จากมาตรการการช่วยพักหนี้จากหลายธนาคารที่เคยสรุปให้ได้อ่านกันก่อนหน้านี้ (อ่านเพิ่มเติม: มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารต่างๆ ในช่วงวิกฤต COVID-19) ซึ่งเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบให้สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศไทยได้ออกมาตการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
ล่าสุดได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารออมสิน โดยได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระยะเวลา 1 เมษายน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนพักชำระหนี้ใดๆ โดยมาตรการเบื้องต้นนั้นมีดังนี้

  1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติ จนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

  2. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล-สินเชื่อเคหะ (กรณีมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท)-สินเชื่อ SMEs (มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท) จะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

  3. ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 – 2564 สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด  เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ (จากเดิม 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ)
    • ปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ
    • ปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

มาตรการเพิ่มเติมหลังจากครบกำหนดการพักชำระหนี้

  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการนี้ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม
  • กรณีไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้ ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *