สั่งระงับ sinovac กลายเป็นเจล

อย. มีคำสั่งด่วน ระงับวัคซีนซิโนแวคที่กลายเป็นเจล

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *