เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566 ใช้แค่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สำหรับประชาชนทุกคนที่รอคอยการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างใจจดใจจ่อ วันนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66 ได้แล้วว่าคุณสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้วันไหน และที่ไหน เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งที่ไหน

เช็กข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมบัตรประชาชน แล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเขต ในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงานกกต.) เปิดประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซด์ สำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเช็กสิทธิ

นอกจากตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็ปไซต์แล้ว ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ ดังนี้

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยตนเอง

 1.  ตรวจสอบรายชื่อที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน
 2.  ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2566

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับในวันเลือกตั้ง
 • กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านในเขตเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง หากมีการย้ายทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันสามารถเลือกตั้งในเขตที่อยู่ใหม่เท่านั้น

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย

ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ทำง่าย สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยตัวเอง แค่ใช้บัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งไ้ด้แล้ว

*** หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เลย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *