อนุมัติการใช้ความเร็วขับรถบนทางหลวง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติความเร็วสูงสุดที่ใช้ขับรถบนทางหลวง

ครม. เห็นชอบมติอนุมัติอัตราความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการขับรถบนทางหลวง โดยรถยนต์ทั่วไปใช้ความเร็วไดไม่เกิน 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ส่วนบิ๊กไบค์ไม่เกิน 100 กิโบลเมตรต่อชั่วโมง และ รถจักรยานยนต์ วิ่งได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานเกี่ยวกับ การร่างกฎหมายกระทรวงที่กำหนดความเร็วของยานพาหนะ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติหลักการ ของกฎหมายกำหนดความเร็วของยานพาหนะ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราความเร็วของการขับขี่รถยนต์บนทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงชนบท โดยทางที่มีถนน 2 เลน ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนนแบบไม่มีกำแพงกั้น และ ไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • รถยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียน, รถรับส่งนักเรียน จำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบบทุกคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม บรรทุกคนโดยสานเกิน 15 คน ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ ใช้ความเเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 ลบ.ซม. ขึ้นไป สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถลากจูง, รถยนต์ 4 ล้อเล็ก และ รถยนต์ 3 ล้อ สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถยนต์ที่ขับในช่องทางขวาสุด จะต้องใช้ความเร็วขั้นต่ำ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่มีข้อยกเว้นที่รถลากจูง, รถยนต์ 4 ล้อเล็ก, รถ 3 ล้อ, รถโรงเรียน, รถโดยสารเกิน 7 คน และถ้าหากผ่านจุดที่มีป้ายระบุว่า “ให้ขับรถช้าๆ” หรือ “เขตโรงเรียน” จะต้องทำการลดความเร็วลงมา และถ้าหากบริเวณนั้นมีการกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงสุดเอาไว้ต่ำกว่าที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ให้ปฎิบัติตามป้ายจราจรนั้นๆ

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *