เพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาทต่ออีก 3 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮดังๆ ครม. อุมัติเพิ่มเงิน 500 บาทต่ออีก 3 เดือนเต็มๆ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *