เพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาทต่ออีก 3 เดือน

ใครถือบัตรคนจนเฮดังๆ ครม. อนุมัติเพิ่มเงิน 500 บาทต่ออีก 3 เดือน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องอีก 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 รับเพิ่มเดือนละ 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ของผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่เพิ่มวงเงินมาให้แล้ว 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563 โดยจะมีมติให้ขยายออกไปอีก 3 เดือน ได้แก่เดือนมกราคม 2563 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 รับเพิ่มเดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลาต่ออีก 3 เดือนรวมเป็นเงิน 1,500 บาทต่อคน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในปัจจุบันมีผู้ถือบัตรทั้งหมดจำนวน 13.75 ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งหมด 20,635 ล้านบาท การขยายโครงการเพิ่มเงิน 500 บาท ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสานต่อการเยียวยา และช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้ดีขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *