ข่าวด่วนครม. อนุมัติเงินเยียวยาโควิดเพิ่ม

อนุมัติแล้วกรอบวงเงิน 15,027 ล้านบาทเยียวยาโควิด

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ อนุมัติกรอบวงเงินเยียวยาโควิด ด้วยวงเงิน 15,027 ล้านบาท เยียวยาโควิด นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 สำหรับ 9 ประเภทกิจการ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.69 ล้านบาท

จากการลงมติเห็นชอบล่าสุดมีการเพิ่มเติมจากเดิม 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด สำหรับ 3 จังหวัดที่ถูกเพิ่มขึ้นมาจะเป็น จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดชลบุรี โดยมีการมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินจำนวนนายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่เพิ่มเติมด้วยสำหรับเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติจำนวน 7,789 ล้านบาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากโควิด จะได้รับเงินชดเชย 50%

ข้อมูลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ตอนนี้สามารถขอรับสิทธิว่างงานเนื่งอจากเหตุสุดวิสัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุด 90 วัน ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน
  • ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราการ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างช่วงนั้น

ทางด้านนายจ้างจะต้องแจ้งขอรับสิทธิให้กับผู้ประกันตนผ่านระบบ e-service และ ส่งเอกสาร สปส.2-01/7 พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่มเติมผ่านสายด่วนได้ที่ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *