อนุมัติต่ออายุช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ถึงกันยายน 2563

ครม. อนุมัติการต่ออายุช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาของมาตรการช่วยเหลือภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

จากการรายงานของทางรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุมัติขยายระยะเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มออกไปอีก 1 ปี ภายหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งจะมีการขยายมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนละ 8 ล้านครัวเรือน หรือ 1 ครัวเรือนจะสามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

รายละเอียดช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามารตรการปัจจุบัน
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

รายละเอียดช่วยเหลือค่าน้ำประปา เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เกิดวงเงิน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *