ครม. อนุมัติโครงการเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท

ตรวจสอบรายละเอียด อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท เท่าสิทธิพนักงานราชการ

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือนถึง 18,000 บาท สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตราด้วยวงเงิน 2,200 ล้าน เงินเดือน 18,000 บาท ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการจ้าง และสิทธิประโยชน์ว่ามีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตรา ผ่านกรอบวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านระบบพนักงานราชการ มาตรการนี้จะเป็นการรับเด็กจบใหม่ เพื่อจัดสรรเข้าสู่หน่วยงานที่มีความสำคัฐโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค

รายละเอียดโครงการ

  • จำนวนคนที่รับ 10,000 คน
  • หน่วยงานที่รับจัดสรร ได่แก่ 28 ส่วนราชาร ตั้งแต่ส่วนภูมิภาค, ระดับจังหวัด, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยงานปฎิบัติโดยต้องมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน
  • ระยะเวลาการจ้างงาน ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา
  • เงินเดือนที่ได้รับ 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จะได้รับเช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ จะมีประกันสังคมให้ ยกเว้นในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ จะถูกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

การดำเนินการดังกล่าว มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2564 และสำนักงาน ก.พ. จะทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและทำการรายงานให้กับคณะรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *