ชี้แจงกรณี เจลแอลกอฮอล์ ออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ประชาชนคนไทย สามารถสั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ gpoplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ องค์การเภสัชกรรม โดยสามารถกดคลิกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไข จำกัดสิทธิ์คนละ 1 ชุด ซึ่งจะเริ่มจากการจำหน่ายแบบออนไลน์ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยประชาชน สามารถสั่งซื้อแอลกอฮอล์เจลกับทางเว็บไซต์  ซึ่งเป็นเจลที่ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อรักษาสุขอนามัย ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ซึ่งในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ มีประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ที่จะซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ออนไลน์ จนทำให้ระบบล่ม ทำให้การเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ภายหลังทางด้านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ปรับสูตรแอลกฮอล์เจล ให้มีปริมาณ แอลกอฮอล์” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยสูตร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดใหม่นี้จะมีปริมาณ แอลกอฮอล์มากกว่า หรือ เท่ากับ 70% ได้รับการขึ้นทะเบียน จากทางสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและ ยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเลขที่ใบรับแจ้งแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ แอลกอฮอล์ เจลลสาเวนเดอร์ ทำให้เจลทำความสะอาด ในชุดแรกที่เป็นสีส้ม “GPO Clean Care gel” จะไม่ถูกวางจำหน่าย แต่จะถูกแทนที่ด้วย “GPO Alcohol Gel  Lavender” แทน ซึ่งสูตรหลังนี้ มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75% โดยปริมาตร เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด และ ขณะนี้กำลังเร่งการผลิต เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม

สำหรับ GPO Alcohol Gel Lavender จาก องค์การเภสัชกรรม คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายให้กับประชาชน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *