ประกาศล่าสุดจาก องค์การอนามัยโลก

WHO ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Global Pandemic)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *