ศคบ.หารือ อาจจะต้องทยอยหยุดชดเชย สัปดาห์ละ 1 วัน

วันหยุดชดเชย ยังไม่มีการหารือ

  • ก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับวันหยุดชดเชยไปว่าจะมีการหารือหยุดชดเชย โดยในการพิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยาวในช่วงวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2563 (อ่านเพิ่มเติม: เคาะวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ 4-9 กรกฎาคม 2563)

  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมามีการรายงานคำชี้แจงเพิ่มเติมจากรัฐบาลว่ายังไม่มีการสรุปวันหยุดที่แน่ชัด โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ชุดใหญ่ ว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีการหารือกับที่ประชุมเรื่องวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ และเชื่อว่ามีการกำหนดวันหยุดชดเชยนั้นไม่ยาก และไม่จำเป็นต้องหยุดชดเชยต่อเนื่อง เพราะหากนับวันหยุดสงกรานต์จริงๆมีแค่ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (*ไม่ใช่ 5 วัน กรณีตัดวันเสาร์-อาทิตย์ออก) ซึ่งอาจจะให้หยุดแบบทิ้งช่วงสัปดาห์ละ 1 วันก็ได้

  • แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการพิจารณาวันหยุดชดเชยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งขณะนี้ ทาง ศคบ.ได้มีการหารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงวันหยุดยาว ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 4-7 กรกฎคมนี้เท่านั้น

     

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *