หยุดชดเชยสงกรานต์ ธนาคารปิด 4 และ 7 ก.ย. 63

จัดการธุรกรรมให้เรียบร้อย ก่อนหยุดยาว “ธนาคาร” และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปิดให้บริการ 4 และ 7 กันยายน 63 ชดเชยสงกรานต์ ยกเว้นสาขาในห้าง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *