หยุดชดเชยสงกรานต์ ธนาคารปิด 4 และ 7 ก.ย. 63

ธนาคารปิดวันที่ 4 และ 7 กันยายนนี้ ธนาคารแนะทำธุรกรรมให้เรียบร้อย

ข่าวล่าสุดจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ของสถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีข้อความตามที่รัฐมนตรีได้ลงมติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กำหนดให้วันที่ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากการประกาศดังกล่าว ทำให้ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทย ปิดทำการในวันที่ 4 กันยายน 2563 และ วันที่ 7 กันยายน 2563 ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีการเปิดทำการปกติในเวลา 10.30 ไปจนถึง 19.00 น.

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่น่าสนใจ

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง
ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินผ่านโครงการ คนละครึ่ง.com โครงการล่าสุดจากทางรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า “คนละครึ่ง” […]