เปิดแล้ว "สินเชื่อ SMEs One" รอบ 2 ยื่นกู้ออนไลน์เท่านั้น!

สินเชื่อ SMEs One

 • ก่อนหน้านี้ได้มีการรวบรวมสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้อ่านกันแล้ว (อ่านเพิ่มเติม>> รวมสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs จากทุกธนาคาร) และวันนี้เราจึงมาสรุปข้อมูลการขอยื่นกู้ “สินเชื่อ SMEs One” ที่เป็นโครงการความร่วมมือกัน ระหว่าง สสว. กับ ธพว. ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสนับสนุน SMEs ได้เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถขอยื่นกู้ได้ในรอบที่ 2 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 • วันนี้ 19 สิงหาคม 2563 ทางสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้มีการออกแจ้งการเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ “เอสเอ็มอี” (SMEs) รายย่อย

 • ข้อมูลและคุณสมบัติผู้กู้ขอสินเชื่อ SMEs One มีข้อกำหนด ดังนี้
  • ต้องเป็นสมาชิก สสว. ก่อนยื่นกู้ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  • ให้กู้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (MICRO) รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานไม่เกิน 5 คน
  • วงเงินให้กู้สูงสุด 5 แสนบาทต่อราย
  • ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ตลอดระยะเวลา 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน* โดยจะต้องมีหลักประกัน
   • กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน
   • กรณีนิติบุคคลค้ำประกัน โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

เปิดแล้ว "สินเชื่อ SMEs One" รอบ 2 ยื่นกู้ออนไลน์เท่านั้น!

“สินเชื่อ SMEs One” รอบ 2 ยื่นกู้ออนไลน์เท่านั้น!


การขอสินเชื่อ SMEs One 

 • การขอสินเชื่อ SMEs One จะมีการเริ่มรับแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการรับการขอสินเชื่อเป็นจำนวนจำกัด จนกว่าจะเต็มวงเงิน โดยสินเชื่อ SMEs One รอบที่ 2 มีวงเงินรวม 1.2 พันล้านบาท ต้องยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้น!

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสว. ต้องสมัครสมาชิก สสว. ก่อน ได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx

 • โดยสามารถยื่นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
  • LINE Official Account: SME Development Bank
  • เว็บไซต์ของ ธพว. http://www.smebank.co.th
  • แอพพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สสว. Call Center โทร. 1301 และ

ธพว. Call Center โทร. 1357

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *