สินเชื่อ สปส. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

สถานประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ได้แล้ววันนี้

สถานประกอบการต่างๆ วันนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อ กับทางประกันสังคมกับโครงการที่ใช้ชื่อว่า “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ผ่านธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM bank และ ธนาคาร ยูโอบี จำกัดมหาชน ทุกสาขา

  • ดอกเบี้ย 3% ต่อปีแบบกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
  • ดอกเบี้ย 5% ต่อปี กู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
  • เปิดให้สมัครสินเชื่อ สปส. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ จนกว่าวงเงินโครงการดังกล่าวจะหมด

เปิดเงื่อนไขในการยื่นกู้ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

สถานประกอบที่มีความประสงค์จะกู้เงิน สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ ต้องรักษาสถานภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลา 3 ปี

สถานประกอบการสามารถยื่นกู้ได้เท่าไหร่?

  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถขอกู้ได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (วงเงินกู้ไม่เกิน 18,000 ล้านบาท)
  • สถานประกอบการที่มีลูกค้าตั้งแต่ 51 ไปจนถึง 200 คน สามารถขอกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท (วงเงินกู้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท)
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 201 คนขึ้นไป สามารถกูได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท (วงเงิน 3,000 บาท)

ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นกู้ สามารถยื่นกู้ได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอกู้ สามารถขอหนังสือรับรองสถานสถานประกอบการ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง เพื่อนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank และ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *