สินเชื่อ ธ.ก.ส. เยียวยาเกษตรกร

อัพเดทมาตรการ สินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร จากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ะระบาดครั้งนี้ ไม่เว้นแม้แต่พี่น้องชาวเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือ และ ประคับประคองให้พี่น้องเกษตรกร สามารถผ่านวิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งนี้ให้ได้ หนึ่งในมาตรการจากทางรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นั่นก็คือ สินเชื่อจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

วันนี้ทาง ACCCESSTRADE ประเทศไทย ได้มีการรวบรวมข้อมูล สินเชื่อจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร มาอัพเดทให้พี่น้องเกษตรกร ได้ทราบกันอีกครั้ง ว่าในปัจจุบัน ยังมีสินเชื่อจากโครงการไหนบ้างที่พี่น้องเกษตรกร ยังสามารถกู้เงินได้อยู่ เราไปดูพร้อมๆกันได้ด้านล่าง

1. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สินเชื่อฉุกเฉินมาพร้อมกับวงเงิน 20,000 บาท สำหรับเกษตรกร รายย่อย และ SMEs เกษตรกร เป็นมอบสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท การคิดอัตราดอกเบี้ย แบบผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ด้วยระยะเวลากู้ไม่เกนิ 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย สำหรับ 6 เดือนแรก เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สำหรับเกษตรกร และ บุคคบในครัวเรือน โดยโครงการนี้จะเริ่มยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และ ธ.ก.ส. จะเริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ จะสิ้นสุดนัดทำสัญญาในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 1. เพิ่มเพื่อกับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID: @baacfamily หรือ สแกนเพื่อเพิ่มเพื่อน
 2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น และ เลือกเมนู “COVID-19” ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด
 3. รอนัดหมายจากทางธนาคารผ่าน SMS และ เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา เช่น บัตรประชาชนตัวจริง, หมายเลขโทรศัพท์ และ สำเนาบัตรประชาชน
 4. จัดทำสัญญากู้เงิน และ เอกสารอื่น ที่เกี่ยยวข้อง เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 5. ธนาคารจะทำการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีฝากผ่านทางข้อความ SMS
 6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยธนาคาร ธ.ก.ส. A-Mobile, บัตรเดบิต หรือ บัตร ATM

2. สินเชื่อ SME เกษตรกร

 • สินเชื่อสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม, แปรรูป, ทำการตลาด และ บริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าเกษตร และ สามารถสร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดตามรายการด้านล่าง

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 200,000 บาท ขั้นสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

 • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • บุคคลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
 • บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ระยะเวลาให้สินเชื่อ

 • วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (O/D, P/N) กำหนดอายุสัญญาเป็นคราวๆ ตลอดโครงการ 10 ปี
 • เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดอายุสัญญาไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 12 เดือนไม่ปลอดดอกเบี้ย

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

เป็นสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 มีวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

คุณสมบัติผู้กู้ 

 • เป็นเกษตร และ เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
 • ได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งระบบ

วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกิน 50,000 บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของส่วนเหลือเพื่อขาย

การชำระเงินคืน

 • ไม่เกิน 12 เดือน รับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • เดินที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 ร้อยละ 4 ต่อปี
 • เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ

 • ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักประกัน

 • ให้ใช้หลักประกันตามข้อบังคับ และ วิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก
 • กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • กรณีใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือ ใช้บุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมให้กู้ได้ไม่เกนิ 50,000 บาท และให้แยกวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินกู้ และ วงเงินค้ำประกันปกติ เฉพาะโครงการนี้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *