สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน

ออมสินให้กู้เงินฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รอบ 2

สินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท

ข่าวดีสุดๆสำหรับคนไทยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในขณะนี้ ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้กู้รอบ 2 เป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะ สำหรับประชาชนที่มีรายได้ประจำ และ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน แถมสามารถผ่อนชำระได้นานสุดถึง 3 ปี  เริ่มวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นี้

เปิดเผยจากทางผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตามที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดูแล และ เยียวยยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ ทางอ้อม โดยมอบหมายให้ทางธนาคารออมสินเร่งให้ความช่วยเหลือในหลายๆมาตรการ รวมไปถึงมาตรการ บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนผ่านการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินผ่านโครงการของธนาคารออมสินโดยจะใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการสินเชื่อพิเศษ” ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวให้กับการดำรงชีวิตประชาชนที่ได้รับผลการทบจากพิษโควิด-19 ทางธนาคารออมสินเลยออกสินเชื่อเพื่อสนับสนุน ใช้วงเงินถึง 2 หมื่นล้านบาท สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ จากผลการสำรวจพบว่า มีผู้สนใจยื่นขอกู้เป็นจำนวนมาก มากจนเต็มวงเงินภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หลังจากที่ธนาคารออมสินรับเรื่องกู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อ กลับพบว่า มีผู้ที่ขอยื่นกู้ไม่ผ่าน เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรง และ ไม่มาติดต่อกับทางธนาคารตามที่ได้แจ้งให้ทราบผ่านทาง SMS ทำให้ปัจจุบัน มีวงเงินเหลืออยู่อีก ทางธนาคารออมสินเลยตัดสินใจ เปิดให้บริการสินเชื่ออีกครั้ง พร้อมกับอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ประชาชนที่สนใจ สามารถยื่นเรื่องผ่านธนาคารออมสินบนเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

การปล่อยกู้ของโครงการสินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสิน ให้ประชาชนสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้นั้น ยังให้วงเงินกู้คงเดิมที่ 5 หมื่นบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน คำนวนแบบ Flat Rate สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 ปี สำหรับผู้กู้ จะต้องมีคุณสมบัติโดยจะต้องมีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, พนักงานธุรกิจบริการ และ พนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบเช่น

  • ตกงาน
  • ถูกลดเงินเดือน
  • ขาดรายได้

โครงการนี้สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพียงแค่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปและ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอน และ ที่สำคัญสามารถติดต่อได้ และ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน หรืออ ใช้เอกสารในการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles