สินเชื่อสำหรับประชาชนและ SMEs จากทุกธนาคาร

Update! สินเชื่อสำหรับประชาชนจากทุกธนาคาร

ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BANK OF THAILAND: BOT) มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs โดยให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อได้ 4 โครงการจากวงเงินรวม 75,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอกู้ได้ในวงเงินรวม 396,000 ล้านบาท จากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19


สินเชื่อเพื่อประชาชนทั่วไป (สินเชื่อ 4 โครงการ)


มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ขอกู้เงิน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประกอบธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่อง มีรายละเอียดดังนี้ (สรุปจากภาพข้างต้น)

 • ลูกหนี้เดิมของธนาคาร กรณี NPL คือ ลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้กว่า 90 วันที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างแล้ว ตามหนังสือเวียน 28 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นชำระหนี้ทุกธนาคารได้ปกติ หรือทำ TDR (TDR = ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว) สามารถขอกู้สินเชื่อได้ 4 โครงการได้แก่
  1. สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัว: ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและครอบครัวได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line: @BACC Family โดยจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
   • วงเงินต่อรายได้ 10,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
   • ไม่มีหลักประกัน
   • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก
   • อายุสัญญา 2 ปี
   • เริ่ม 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563

  2. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ: ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี ไม่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th มีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้
   • วงเงินต่อรายได้ 10,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
   • ไม่มีหลักประกัน
   • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก
   • อายุสัญญา 2 ปี
   • เริ่ม 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563

  3. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ: อายุระหว่าง 20-65 ปี รายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อเดือน ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th มีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้
   • วงเงินต่อรายได้ 50,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
   • หลักประกันเป็นบุคคลหรือหลักทรัพย์
   • อายุสัญญา 3 ปี
   • เริ่ม 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563

  4. สินเชื่อบัตรเครดิต GSB Refinance: สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์สินเชื่อและไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน โดยมีประวัติผ่อนชำระดี 12 เดือน วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ Call center 1115 และมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้
   • วงเงินต่อรายได้ 100,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ย 8.5%-10.5% ต่อปี
   • ไม่มีหลักประกัน
   • อายุสัญญา 4 ปี
   • เริ่ม 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

 • ลูกหนี้ใหม่ของธนาคาร กรณีไม่เคยเป็นหนี้ ก็สามารถทำการขอสินเชื่อได้เช่นกันตาม 4 โครงการของกลุ่มลูกค้าเดิม ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลสำหรับอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือจากทางธนาคาร

รวมธนาคารที่พักชำระหนี้บัตรเครดิต ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19

รวมธนาคารที่พักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารต่างๆ ในช่วงวิกฤต COVID-19 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *