สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน

เปิดรายละเอียด สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ล่าสุด เป็นอีกหนึ่งโครงการจากทางรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ออกมาตรการปล่อยกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้กู้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกู้ได้ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข ว่าใครบ้างที่มีสิทธิขอกู้ ไปดูพร้อมๆกันได้ด้านล่างเลย

ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้ออกมาอนุมัติโครงการ สินเชื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาทให้กับทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาท ต่อรายโดยมีระยะเวลากู้เงิน 5 ปี ผ่านดอกเบี้ย 3.99% มาตรการนี้ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ต้องการจะสามารถยื่นกู้ได้ แต่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการเท่านั้น

เปิดอาชีพที่สามารถกู้ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 300,000 บาท

โครงการสินเชื่อสร้างรายได้ เปิดสิทธิเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ใน 3 กลุ่มอาชีพเท่านั้นตามรายละเอียดด้านล่าง

ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่าง

  • ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ ช่างทุกประเภท ได้แก่ ช่างปูน, ช่างแอร์, ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่องซ่อมอุปกรณ์ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ใช่ช่าง ได้แก่ เสริมสวย หรือ ตัดผลชาย และ คนขายของออนไลน์  เป็นต้นคนกลุ่มนี้จะต้องมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทอาชีพหรือตามประสบการณ์
  • ผู้ประกอบการขนาดย่อม เช่น โชห่วย, ค้าส่ง, ค้าปลีก หรือ แฟรนไชส์ ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน หรือมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับแท็กซี่, รถตู่สาธารณะ, รถขนส่งสินค้า, รถบรรทุก เป็นต้น คนกลุ่มนี้จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพนั้นๆ

สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้ จำกัดสิทธิ 60,000 ราย

โครงการนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้ทุกคนที่สนใจกู้ได้ แต่มีการจำกัดสิทธิอยู่ที่ 60,000 รายเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม อาชีพที่ได้แจ้งเอาไว้ด้านบนซึ่งจะมี ผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดย่อม และ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้

โครงการนี้เปิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย

  • ระยะเวลาการกู้ยืนไม่เกิน 5 ปี
  • มีอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
  • ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • ผู้ที่มีสิทธิขอยื่นสินเชื่อ สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *