ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

เปิดโครงการ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ ได้เปิดตัวโครงการ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ สินเชื่อฉุกเฉินครั้งนี้ สำหรับรายละเอียด ในการลงทะเบียน สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 1. สมัคร Line Official BAAC สามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code หรือ พิมพ์ @baacfamily
 2. เลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.”

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส . อยู่แล้ว

1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดนจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง

2. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อ และ งวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
 • เลือกความประสงชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน
 • เบือกวิธีการสงชำระหนี้ ชำระดวกตัวเอง หรือ หักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธนาคาร ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะทำการจัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขา ที่ท่านสังกัดอยู่เป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาได้)

3. ตรวจสอบข้อมูล และ ทำการยืนยันการลงทะเบียน

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำการยืนยัน
 • กดยืนยันการลงทะเบียน ทางระบบจะมีการส่งหมายเลขอ้างอินการลงทะเบียนให้กับท่านผ่านทาง SMS

4. รอนัดหมายจากทางธนาคาร

 • ทางธนาคารจะมีการแจ้งนัดหมายผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณียังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน

เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับทางธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือ บุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และ หมายแลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และ ที่อยู่ กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก กับทางธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่ในระบบแล้วจะทำการบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ ข้ามไปบันทึกข้อมูล การประกอบอาชีพทันที

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อ และ งวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์ขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบ จะทำการแสดงหมายเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
 • เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ จะเลือกชะด้วยตัวเอง หรือ ทำการหักผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
 • เลือกสาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวก และ ใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *