บัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2564

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2564 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ อาจจะมีข้อสงสัยว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้างในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ พร้อมตอบคำถามโครงการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนระยะที่ 3 ที่รัฐบาลจะเพิ่มเงินให้อีกเดือนละ 200 และเงินจะถูกโอนเข้าบัตรเมื่อไหร่ มีคำตอบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศไทย โดยในแต่ละเดือน จะมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจน เป้าหมายก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในส่วนของค่าใช้จ่าย และการซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค, ค่าเดินทาง, ค่าก๊าซหุงต้ม และ มาตรการอื่นๆ เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา, ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า และ ยังมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย

วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย ได้รวบรวมรายละเอียดสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่จะได้รับในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง และ ได้รับเงินวันที่เท่าไหร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้ถือบัตรจะได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน สามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เท่านั้นและไม่สามารถกดเงินออกมาใช้เป็นเงินสดได้

  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้สูงสุด 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

รับสิทธิส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มได้รับ 45 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จะต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ค่าโดยสารรถสาธารณะ

ค่าเดินทางด้วยรถสาธารณะ ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้เป็นเงินสดได้ สามารถนะไปใช้รูดบัตรหักค่าใช้จ่ายเช่น รถเมล์, รถไฟฟ้า, บขส. ไม่จำกัดครั้งในการใช้งาน จะมีข้อกำหนดสำหรับค่ารถเมล์, รถไฟฟ้า และ ขสมก. จะใช้ได้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนในเขตกรุงเทพ และ อีก 6 จังหวัดปริมณฑล เท่านั้น เช่น นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, และ อยุธยา

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยจะมีสิทธิได้รับตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า

ลดค่าใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อถึงสิ้นเดือนบิลค่าไฟมา ให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อย หากพบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้าบัตรให้เป็นจำนวน 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าน้ำ

ผู้ที่ลงทะเบียนกับการประปาในพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน 

จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาท ต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาท ต่อเดือน ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เลย มาตรการนี้มีผลตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ในมาตรการที่คณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วง โควิด 19 ในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยจะเพิ่มค่าครองชีพให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน เงินเข้าเริ่มต้นในบัตร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *