มาตรการเยียวยาประชาชนของสิงคโปร์

พบกับ เราไม่ทิ้งกันเวอร์ชั่น สิงคโปร์ แจกทุกคน

วันนี้ได้มีประกาศจากทางรองนายกรัฐมนตรี ของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการประกาศว่า พลเมืองของสิงคโปร์ ที่มีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 600 สิงคโปร์ ดอลลาร์ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ราวๆ 14,000 บาท มาตรการการเยียวยาด้วยการแจกเงินให้กับประชาชนซึ่งเหมือนกับ มาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกันของประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือประชาชน ของทางสิงคโปร์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เชื้อไวรัสโคโรนา ระบาดในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ประชาชนของเขา มีถึงร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ให้ข้อมูลบัญชีกับทางธนาคารกับทางรัฐบาล จะได้รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคารทันทีในวันที่ 14 เมษายน 2020 ส่วนประชาชนอีกร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่รัฐบาลไม่มี่ข้อมูลบัญชีธนาคาร สามารถกรอกฟอร์มในเว็บไซต์ ที่รัฐบาลมอบให้ เพื่อให้รายละเอียด และ จะได้รับเงินในช่วงปลายเดือนเมษายน ก่อนหน้าที่รัฐบาลสิงคโปร์ จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ และ อตุสาหกรรมในประเทศ โดยมอบเงินช่วยเหลือประมาณ 25% ถึง 75% เป็นระยะเวลา 9 เดือน ได้รับเงินเยียวยา สูงสุดไม่เกินคนละ 3,450 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน คิดเป็นเงินไทย ตกอยู่ที่ 79,000 บาท สำหรับคนที่ทำธุรกิจ และ อุตสหรรมในประเทศสิงคโปร์ ที่ประสบปัญหา แถมเป็นมาตรการที่ช่วยให้บริษัท หรือ นายจ้าง ไม่ให้หยุดจ้างงานพนักงาน

ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการออกงบประมาณ ที่มีมูลค่ากว่า 59.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเท่ากับ 12% ของ GDP ของประเทศ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Leave A Comment

Table of content
Related articles