สำนักงบประมาณ แจ้งงบประมาณปี 2564 ใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สำนักงบประมาณ ทำหนังสือด่วน แจ้งถึงหน่วยงานราชการ ทั้งหมดทั่วประเทศ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *