สั่งงานวันหยุด หรือนอกเวลา ลูกจ้างไม่ทำถือว่าไม่ผิด

ลูกจ้างถูกสั่งให้ทำงาน ซึ่งอยู่นอกเวลา ถ้าลูกจ้างไม่ทำ ถือว่าผิดไหม และ นายจ้างสามารถนำไปประเมินได้หรือไม่ เรามีคำตอบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *